My Account

Close My Account

Check your library account, renew or reserve library materials.

My Info.

CloseMy Information

You can review your selected extension activities and library information. Please click "My Setting" to check or update your setting.

Event TitleDateTimeVenueType
Library NameDateContent

My Setting

Ask a Librarian

Top

Close the menuOpen the menu

Chinese collections

Adult Lending Fiction 2019

Item BIB ID Title Author Call Number Number of Loans in 2019 Notes
1 2289925 射鵰英雄傳 金庸 857 4038 11,053 (1)
2 2468876 神鵰俠侶 金庸 857 4038 8,755 (1)
3 2466307 俠客行 金庸 857 4038 6,917 (1)
4 2555173 倚天屠龍記 金庸 857 4038 6,380 (1)
5 2755440 鹿鼎記 金庸 857 4038 6,102 (1)
6 3503431 好好好 亦舒 857 0087 5,678  
7 3491330 去年今日此門 亦舒 857 0087 5,552  
8 3514378 結或不結 離或不離 亦舒 857 0087 5,524  
9 3485337 這是戰爭 亦舒 857 0087 5,521  
10 2755296 天龍八部 金庸 857 4038 5,465 (1)
11 3446937 森莎拉 亦舒 857 0087 5,364  
12 3469902 珍瓏 亦舒 857 0087 5,326  
13 3446867 新女孩 亦舒 857 0087 5,145  
14 2464619 雪山飛狐 金庸 857 4038 5,128 (1)
15 2693549 笑傲江湖 金庸 857 4038 4,875 (1)
16 2466383 書劍恩仇錄 金庸 857 4038 4,821 (1)
17 3526779 有限溫存 亦舒 857 0087 4,799  
18 3431405 不一樣的口紅 亦舒 857 0087 4,576  
19 3425338 阿波羅的神壇 亦舒 857 0087 4,327  
20 3387140 某家的女兒 亦舒 857 0087 4,326  
21 2466322 連城訣 金庸 857 4038 4,229 (1)
22 3404649 衷心笑 亦舒 857 0087 4,155  
23 3274600 解憂雜貨店 東野圭吾 889 5641 3,942 (1)
24 3533954 船屋 亦舒 857 0087 3,862  
25 3520238 淚花兒 林詠琛 857 4401 3,800  
26 3529785 琅琊榜 海宴 857 3830 3,780 (1)
27 2466195 飛狐外傳 金庸 857 4038 3,772 (1)
28 3515131 當時的某人 東野圭吾 889 5641 3,724  
29 3508936 第十年的情人節 東野圭吾 889 5641 3,714  
30 3523088 禁忌的魔術 東野圭吾 889 5641 3,714  
31 3521561 怪人們 東野圭吾 889 5641 3,595  
32 3498576 戀愛纜車 東野圭吾 889 5641 3,564  
33 3482011 尋秦記 黃易 857 4431 3,556 (1)
34 3522500 魔力的胎動 東野圭吾 889 5641 3,540  
35 2468872 碧血劍 金庸 857 4038 3,514 (1)
36 3480098 虛像的丑角 東野圭吾 889 5641 3,415  
37 3499422 雪煙追逐 東野圭吾 889 5641 3,305  
38 3367758 幸運星 亦舒 857 0087 3,237  
39 2991407 傾城之戀 張愛玲 857 1121 3,196 (1)
40 3518100 白夜行 東野圭吾 889 5641 3,125 (1)
41 3501073 異能者,幽靈與殺人犯 林詠琛 857 4401 3,088  
42 3515149 起源 = Origin 布朗 (Brown, Dan.) 889 1705 3,034  
43 3429760 假面飯店 : 前夜 東野圭吾 889 5641 3,032  
44 2681207 藍血人 衛斯理 857 2771 3,024 (1)
45 3300948 露水的世 亦舒 857 0087 3,021  
46 3375587 動物農莊 奧韋爾 (Orwell, George.) 889 0754 2,976 (1)
47 3328487 有你,沒有你 亦舒 857 0087 2,891  
48 3488764 放學後 東野圭吾 889 5641 2,885 (1)
49 3377168 微積分 亦舒 857 0087 2,812  
50 3518838 月魔 黃易 857 4431 2,696  
51 3457785 人魚沉睡的家 東野圭吾 889 5641 2,665  
52 3347225 大宅 亦舒 857 0087 2,663  
53 3442172 冷酷の代課老師 東野圭吾 889 5641 2,630  
54 3379267 嫌疑犯X的獻身 東野圭吾 889 5641 2,612 (1)
55 3241532 在天堂遇見的五個人 艾爾邦 (Albom, Mitch.) 889 0710 2,606 (1)
56 3478932 白金數據 東野圭吾 889 5641 2,594  
57 2678161 支離人 衛斯理 857 2771 2,555 (1)
58 3516469 變身 東野圭吾 889 5641 2,547 (1)
59 2574221 活著 余華 857 8044 2,509 (1)
60 3528562 要決心忘記 我便記不起 鄭梓靈 857 8741 2,497  
61 3532869 在天堂遇見的下一個人 艾爾邦 (Albom, Mitch.) 889 0710 2,481  
62 3518843 上帝之謎 黃易 857 4431 2,456  
63 3290881 那男孩 亦舒 857 0087 2,365  
64 3434982 平行世界的愛情故事 東野圭吾 889 5641 2,350  
65 3536933 沒有凶手的殺人夜 東野圭吾 889 5641 2,348  
66 3393492 以前,我死去的家 東野圭吾 889 5641 2,337  
67 3480142 姓名遊戲 林詠琛 857 4401 2,310  
68 3280193 黑、白、許多灰 亦舒 857 0087 2,294  
69 3510172 武道狂之詩. 卷20, 王道心 喬靖夫 857 2005 2,276 (2)
70 3344535 阿Q正傳 魯迅 857 7748 2,267 (1)
71 2678157 老貓 衛斯理 857 2771 2,247 (1)
72 3418543 拉普拉斯的魔女 東野圭吾 889 5641 2,245  
73 3484841 天地明環. 卷22, 結束篇 黃易 857 4431 2,237 (2)
74 3525686 大人的戀愛 鄭梓靈 857 8741 2,215  
75 3534051 爾國臨格 黃易 857 4431 2,209  
76 3247823 假面飯店 東野圭吾 889 5641 2,200  
77 2899747 紅樓夢 曹雪芹 857 5510 2,176 (1)
78 3393298 當祈禱落幕時 東野圭吾 889 5641 2,165  
79 3518851 光神 黃易 857 4431 2,064  
80 3518848 超腦 黃易 857 4431 2,056  
81 3518846 獸性回歸 黃易 857 4431 2,041  
82 2654731 吶喊 魯迅 857 7748 2,037 (1)
83 3482009 福妻不從夫 莫顏 857 4401 2,027  
84 3525778 幸愛花謠 深雪 857 3710 2,021 (1)
85 3249566 紅杏與牆 亦舒 857 0087 2,015  
86 2183152 康熙大帝 二月河 857 3420 1,977 (1)
87 3540760 危險維納斯 東野圭吾 889 5641 1,964  
88 3213069 藍襪子之旅 亦舒 857 0087 1,947  
89 3483762 伴君如伴虎 莫顏 857 4401 1,942  
90 3525138 誰明星兒心 君比 857 1721 1,940  
91 3518844 湖祭 黃易 857 4431 1,924  
92 2897958 追龍 衛斯理 857 2771 1,922 (1)
93 3266336 悠悠我心 亦舒 857 0087 1,922  
94 3544105 九型人格 林詠琛 857 4401 1,918 (1)
95 3476727 淑女的騎士 典心 857 5533 1,914  
96 3523861 杏花渡傳說 : 鄭丰武俠短篇精選集 鄭丰 857 8750 1,910  
97 3507296 回到10A前 君比 857 1721 1,903  
98 3534608 異靈 黃易 857 4431 1,888  
99 3476078 小狐異談 林詠琛 857 4401 1,873  
100 3528146 曾經深愛又如何 梁佩瑚 857 3321 1,858  

 

Notes
(1) Including books of different editions/years of publication of the same title (only the information of the first volume will be provided if the books were published with multiple volumes).
(2) For a series of books under the same title, only the information of the books with the highest circulation will be provided.